Select Language

Uw organisatie weet meer dan u denkt

iSee iKnow legt kennis en ervaring vast van medewerkers en staf én borgt deze bij doelgroepen zoals dat ook in de nieuwe ISO 9001 : 2015 (7.1.6. Organizational Knowledge) is bedoeld

Nieuwe technologie biedt veel verbetermogelijkheden

Het optimaal benutten en borgen van bestaande kennis binnen de eigen organisatie is vaak voor verbetering vatbaar.

Informeel leren

Volgens diverse onderzoeken is minder dan 10% van de kennis van een gemiddelde werknemer aangeleerd door een formele wijze van leren. Alle overige kennis wordt op informele wijze tijdens het werk vergaard. Stel: u mag investeren in een verbeterproject, waar zou uw voorkeur met deze wetenschap naar uitgaan? 
A) 10% verbetering van het formele leerproces of
B) 10% verbetering van het informele leerproces binnen uw organisatie?

Faalkosten

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddeld bedrijf 3% tot 15% van haar omzet verliest aan onnodige kosten. Verder blijkt dat tussen de 60% en 90% van deze faalkosten direct aan menselijke fouten op de werkvloer gerelateerd kunnen worden. En - verrassend of niet - het grootste gedeelte van deze menselijke fouten is weer toe te wijzen aan kennis en vaardigheden van de medewerker. Er is dus een sterk verband tussen faalkosten en borging van kennis.

De ideale leerwereld volgens iSee iKnow

Herken 'low hanging fruit' en maak optimaal gebruik van bestaande concepten binnen uw organisatie. Delegeer uw kennismanagement zo laag mogelijk in de organisatie.

Laat uw kennis op natuurlijke wijze stijgen

Low hanging fruit

Hoe regelt u - met een minimale inspanning en maximale controle - dat uw bedrijfsspecifieke kennis wordt ontdekt, vastgelegd en weer wordt getraind? Kennismanagement in haar meest basale vorm is bereikt wanneer alle medewerkers op een eenvoudige en beheerste manier kunnen bijdragen aan het vastleggen van hun (ervarings)kennis. En dat deze kennis uitsluitend wordt opgedaan door de werknemers die het (nog) niet weten. Deze vorm van kennismanagement mag gerust worden beschouwd als 'low hanging fruit'. De benodigde kennis is namelijk vaak wel aanwezig bij enkele (staf)medewerkers in uw organisatie, maar wordt niet benut.

Kennis van buiten

Veel kennis is bedrijfsspecifiek, maar de uitgangspunten zijn vaak generiek. Branchegenoten buiten het concurrentieveld zijn bereid tot kennisdeling en expertisebedrijven kunnen hun kennis toevoegen. Zowel voor het in stand houden van de relevante kennis als voor het toevoegen van nieuwe kennis geldt: 'Vele handen maken licht werk'.

“To see our iSee iKnow e-learning system rewarded is an enormous achievement as the system involves the participation of all our workers and combines safety awareness, evaluation and education.”
Bert Meijer General Manager at Amcor

De ideale leerwereld

In de ideale wereld bezit elke werknemer de kennis die hij moet hebben voor zijn werk. In de ideale wereld is bovendien tijd beschikbaar om te leren over het eigen werk. Werknemers herkennen zich in de lesstof waardoor het leerproces moeiteloos kan worden geadopteerd. De kracht van het informele leren wordt zo benut. En de mogelijkheid om te leren op basis van een inspanningsverplichting sluit goed aan bij de mogelijkheden op de werkvloer. Bekijk de Oplossing