Select Language

Blog

Informeel leren is Hot

Informeel leren is hot. Getuige o.a. de onlangs verschenen artikelen over dit onderwerp in het FD. Waarom is informeel leren eigenlijk hot? Het is al veel langer bekend dat de meeste toegepaste kennis van een werknemer tijdens het werkt is aangeleerd. De aandacht neemt de laatste jaren toe door o.a. mensen zoals Jennings, hij hanteert  Continue Reading »

LEAN en 10 jaar iSee iKnow

Continue Verbeteren begint een steeds wijder verbreid begrip te worden. Een van de daarbij onlosmakelijk verbonden begrippen is “Lean”. Van oorsprong is Lean ontstaan binnen de (auto)industrie en naast de meeste productiebedrijven, wordt dit verzamelbegrip van methoden nu ook uitgerold in branches zoals de bouw, de gezondheidszorg en bij de overheid. Lean betekent slank of  Continue Reading »

Van sturend naar dienend leiderschap

Tijdens de user group meeting van 7 februari hield R. Mallens van het gelijknamige consultantsbureau een presentatie over zijn ervaringen met iSee iKnow. Hij beschreef twee toegepaste stijlen bij het tot stand brengen van de content. De eerste noemde hij de “sturende” stijl en de tweede een “dienende” stijl. De sturende stijl: De casebeheerder (dat  Continue Reading »

Werkgelegenheid MBO’ers onder druk: het belang van een leven lang leren

Het CBR concludeert in de laatste Policy Brief dat de loonongelijkheid in Nederland stijgt. Hoogopgeleiden verdienen in verhouding steeds meer en vormen nadrukkelijker een werkgelegenheidsbron voor lager opgeleiden. De baankansen van mensen met een gemiddeld opleidingsniveau dalen, vooral voor werkenden die al wat langer op de arbeidsmarkt actief zijn. Leven lang leren Volgens de HBO  Continue Reading »

Registreren van ongevallen in de bouw moet toekomstige ongevallen verminderen

Begin december lanceerde Arbouw de website Bouwongeval.nl, een instrument voor bedrijven in de bouw, infra, afbouw en onderhoud om hun (bijna)ongevallen te registreren. De site is ontwikkeld door Arbouw in opdracht van Bouwend Nederland, FOSAG, NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen en met ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voldoen aan VCA,  Continue Reading »

Veiliger en productiever werken: manage taalverschillen

De komende jaren is een verdere toestroom te verwachten van vaklieden uit het buitenland. Dat betekent voor bedrijven in bijvoorbeeld Industrie en de Land- en Tuinbouw een veranderende samenstelling van de groep werknemers.  Het delen van bedrijfsspecifieke kennis, ervaring en instructies wordt met die groter wordende groep anderstaligen een uitdaging voor veel bedrijven. Hoe communiceer je  Continue Reading »

Werknemers massaal op zoek naar ander werk bij aantrekkende economie

Als de economie ook maar iets aantrekt, gaan Nederlandse werknemers massaal op zoek naar een andere baan. Volgens een onderzoek van uitzendorganisatie Unique onder ruim 3.000 respondenten, gaat 41 procent van de Nederlandse werknemers dan meteen op zoek naar een nieuwe baan. Van de werknemers die op dit moment al op zoek zijn naar een  Continue Reading »

Gebrekkige instroom vakkundig personeel grootste rem op ontwikkeling industrie

Met een stijging van twee procent is de industrie de motor van de Nederlandse economie. De belangrijkste rem op de groei is voor veel bedrijven (68 procent) de gebrekkige instroom van vakkundig personeel. Centraal Beheer Achmea vroeg 653 ondernemers in de industrie naar hun mening, hieronder staan de conclusies van de verzekeraar. Faalkosten en aansprakelijkheid issues  Continue Reading »

Vlaamse minister wil meer ‘werkplek leren’

De Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet wil het vroegtijdig schoolverlaten tegen gaan en de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs te dichten. Zijn oplossing? Leren op de werkplek. Een op de zeven jongeren in België verlaat het onderwijs zonder diploma. Bovendien heeft 44,7 procent van de leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs na zes maanden nog  Continue Reading »

FNV: bedrijfsscholen zijn de toekomst

We schreven al eerder over het ontstaan van bedrijfsscholen.  ROC’s lijken onvoldoende op de praktijk van de werkvloer aan te sluiten en zijn mede debet aan het ontstaan van nieuwe bedrijfsscholen.Uitwisseling van casuïstiek tussen bedrijf en school zou een al een stap in de goede richting zijn. Binnen iSee iKnow hebben we hier veel ideeën over en  Continue Reading »