Select Language

Informeel- en formeel leren

Informeel leren is Hot

Informeel leren is hot. Getuige o.a. de onlangs verschenen artikelen over dit onderwerp in het FD. Waarom is informeel leren eigenlijk hot? Het is al veel langer bekend dat de meeste toegepaste kennis van een werknemer tijdens het werkt is aangeleerd. De aandacht neemt de laatste jaren toe door o.a. mensen zoals Jennings, hij hanteert  Continue Reading »

LEAN en 10 jaar iSee iKnow

Continue Verbeteren begint een steeds wijder verbreid begrip te worden. Een van de daarbij onlosmakelijk verbonden begrippen is “Lean”. Van oorsprong is Lean ontstaan binnen de (auto)industrie en naast de meeste productiebedrijven, wordt dit verzamelbegrip van methoden nu ook uitgerold in branches zoals de bouw, de gezondheidszorg en bij de overheid. Lean betekent slank of  Continue Reading »

Van sturend naar dienend leiderschap

Tijdens de user group meeting van 7 februari hield R. Mallens van het gelijknamige consultantsbureau een presentatie over zijn ervaringen met iSee iKnow. Hij beschreef twee toegepaste stijlen bij het tot stand brengen van de content. De eerste noemde hij de “sturende” stijl en de tweede een “dienende” stijl. De sturende stijl: De casebeheerder (dat  Continue Reading »

Werkgelegenheid MBO’ers onder druk: het belang van een leven lang leren

Het CBR concludeert in de laatste Policy Brief dat de loonongelijkheid in Nederland stijgt. Hoogopgeleiden verdienen in verhouding steeds meer en vormen nadrukkelijker een werkgelegenheidsbron voor lager opgeleiden. De baankansen van mensen met een gemiddeld opleidingsniveau dalen, vooral voor werkenden die al wat langer op de arbeidsmarkt actief zijn. Leven lang leren Volgens de HBO  Continue Reading »

Vlaamse minister wil meer ‘werkplek leren’

De Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet wil het vroegtijdig schoolverlaten tegen gaan en de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs te dichten. Zijn oplossing? Leren op de werkplek. Een op de zeven jongeren in België verlaat het onderwijs zonder diploma. Bovendien heeft 44,7 procent van de leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs na zes maanden nog  Continue Reading »

Hoger rendement op de opleidingen van uw werknemers?

In discussies over informeel- en formeel leren gaat het soms nog wel eens over goed of fout. In de praktijk is die scheiding vaak niet hard en vullen beide vormen elkaar aan. Informele kennis gaat vooral over het vastleggen en delen van bedrijfseigen kennis. En daar past een opleiding of training natuurlijk prima bij. Denk  Continue Reading »

Leren op de werkplek; wat is de toegevoegde waarde vanuit een business perspectief?

Het Nationale E-learning Congres is natuurlijk al even achter de rug, maar op de LinkedIn-groep van het congres komen nog aardige discussies langs. Zo ging het pas over de waarde van informeel leren voor het resultaat van een organisatie. Een onderwerp waar wij hier al vaker over schreven. Resultaat moeilijk meetbaar? In de discussie kwam  Continue Reading »

Informeel leren als onderdeel van BBL-opleidingen

Henk de Ruyter is een ervaren opleidingsadviseur en projectleider opleidingen. Henk werkt o.a. voor Tutorial Opleidingen & Advies als opleidingsadviseur. Hij implementeerde onlangs i See i Know bij een groot bedrijf in de verpakkingsindustrie te Rijssen. We vroegen Henk naar zijn visie over formeel en informeel leren en de toegevoegde waarde binnen BBL-opleidingen. Als iSee  Continue Reading »

Onderzoek Open Universiteit: informeel leren erg belangrijk voor inzetbaarheid werknemers

iSee iKnow gelooft in informeel leren. Onze ambitie is leren op zo’n manier aan te bieden dat de kracht van herhaling benut wordt en dat het tegelijkertijd voor medewerkers ook leuk is. Informeel leren draagt op die manier echt bij aan het realiseren van bedrijfsdoelen. De Open Universiteit deed laatst een onderzoek naar deelname en  Continue Reading »

Leren over het eigen werk tijdens het werk: de stijging van interne scholingsinspanningen

In de publicatie van het SCP 2012 Vraag naar Arbeid 2011 staat dat de scholingsinspanningen van werkgevers niet zijn gestegen. Het percentage werkgevers dat een of meer werknemers in een jaar scholing laat volgen, is al jaren stabiel op 70% tot 80%. De oproep tot “een leven lang leren” heeft blijkbaar nog lang niet iedereen  Continue Reading »