Select Language

Ontgroening en vergrijzing

FNV: bedrijfsscholen zijn de toekomst

We schreven al eerder over het ontstaan van bedrijfsscholen.  ROC’s lijken onvoldoende op de praktijk van de werkvloer aan te sluiten en zijn mede debet aan het ontstaan van nieuwe bedrijfsscholen.Uitwisseling van casuïstiek tussen bedrijf en school zou een al een stap in de goede richting zijn. Binnen iSee iKnow hebben we hier veel ideeën over en  Continue Reading »

Oudere werknemers denken langer door te kunnen werken

Oudere werknemers – tussen de 55 en 64 jaar – verwachten in hun huidige werk door te kunnen werken tot een leeftijd van 64,7 jaar. Dat meldt het CBS. De verschillen per beroepsgroep zijn aanzienlijk, die verschillen hangen nauw samen met lichamelijke – en geestelijke belasting. Naarmate de lichamelijke belasting in het beroep groter is  Continue Reading »

Werkende mannen: meer vijftigers dan dertigers

De gemiddelde leeftijd van de werkende beroepsbevolking is inmiddels 41 jaar, vijf jaar ouder dan begin jaren negentig. Onder werkende mannen zijn er sinds vorig jaar zelfs meer vijftigers dan dertigers. De laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten dit zien. Een langer lopende trend natuurlijk, maar toch iets om eens goed bij stil  Continue Reading »

Vrees dat oudere werknemers niet gemotiveerd zijn is ongegrond

SD Worx is een bedrijf dat actief is in de personeels- en salarisadministratie. Het bedrijf deed onlangs een onderzoek in België binnen een groep werkgevers (< 800 werknemers) naar het werven van oudere werknemers. Uitkomst is dat die 'oudere werknemer' een stuk jonger is dan je zou verwachten. De onderzochte bedrijven leggen de leeftijdsgrens voor  Continue Reading »

Oud-ambtenaren delen kennis via LinkedIn-group

Op de website inoverheid.nl las ik een artikel over de oprichting van het Ambtenaren Netwerk Nederland (ANN). Via een LinkedIn-groep worden oud-ambtenaren gevraagd hun kennis te delen met ambtenaren van nu.  De groep moet zich gaan ontwikkelen tot een kenniscentrum, waar know-how van oud-ambtenaren beschikbaar is. Ambtenaren die in hun werk tegen vraagstukken aanlopen, waar ze niet  Continue Reading »

Minister Leers: ‘er moet meer immigratie komen’

Duidelijke uitspraken van Minister Leers bij het televisieprogramma van Pauw & Witteman; ‘Nederland vergrijst en daarom moet er meer immigratie komen’. Die directe koppeling tussen vergrijzing en immigratie hoor je tegenwoordig steeds nadrukkelijker. Maar is minder evident dan je zou denken. De extra zorg die ouderen zouden vragen valt misschien wel mee. Ouderen zijn sowieso  Continue Reading »

Vergrijzing in België: tot 2015 100.000 extra vacatures per jaar

De vergrijzing leidt in België tot een grote, extra behoefte aan arbeidskrachten de komende jaren. Dat bijkt uit een onderzoek van de KULeuven, dat werd gepresenteerd op het VBO-forum ‘Experience is our capital’. De reden dat er de komende jaren veel mensen vervangen moeten gaan worden is de vergrijzing. Bij ongewijzigd beleid verlaten in België  Continue Reading »