Select Language

Werken met anderstaligen

Veiliger en productiever werken: manage taalverschillen

De komende jaren is een verdere toestroom te verwachten van vaklieden uit het buitenland. Dat betekent voor bedrijven in bijvoorbeeld Industrie en de Land- en Tuinbouw een veranderende samenstelling van de groep werknemers.  Het delen van bedrijfsspecifieke kennis, ervaring en instructies wordt met die groter wordende groep anderstaligen een uitdaging voor veel bedrijven. Hoe communiceer je  Continue Reading »

MKB moet voor buitenlandse arbeidsmarkt gaan

Op de Internationale Arbeidsmarktdag in Eindhoven ging het over de de krapte van de arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt wordt zo krap, dat bedrijven zich op de internationale arbeidsmarkt moeten gaan richten. Gastspreker Trude Maas (zakenvrouw en oud-senator) zei er het volgende over: Het is dus zaak nu al oplossingen te zoeken voor het dreigende probleem.En er  Continue Reading »