“Waardevolle kennis en kwaliteit blijven behouden”

In zijn bijna éénentwintig jarige loopbaan bij Amcor Flexibles Zutphen deed Henk de Ruyter veel ervaring op in de technische bedrijfsvoering van de Zutphense producent van levensmiddelenverpakkingen. Deze verwerkt hij nu, als bedrijfsleermeester, in de interne opleidingsprogramma’s van het bedrijf. De Ruyter ontwikkelde een gedigitaliseerd intern opleidingsprogramma om nieuwe technische medewerkers en operators tot vakspecialisten op te leiden. In de zoektocht naar een kwalitatief hoogstaande aanvulling op het ingezette opleidingstraject kwam de leermeester terecht bij de applicatie die een duidelijke toegevoegde waarde heeft in het borgen van de aanwezige kennis en kwaliteit: iSeeiKnow.

Aanwezige kennis en ervaring
“In het bedrijf, dat al bijna 60 jaar bestaat, is van oudsher veel ervaring en technische kennis aanwezig,” stelt Henk de Ruyter. “Maar er verandert veel in de bedrijfsprocessen. De eisen aan het proces en de producten worden hoger. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, zodat de complexiteit van de machinale bewerkingen toeneemt. Dat vraagt om continue bijscholing van het personeel. Er ontstaat bovendien een verhoogd risico: bij ervaren medewerkers sluipt er een zekere routine in, die makkelijk kan resulteren in nonchalance. Dat kan betekenen dat er meer fouten worden gemaakt. Daarnaast is het belangrijk ook nieuwe generaties technisch personeel goed op te leiden. De basisopleiding hebben ze op school gevolgd, maar specialisten maak je als bedrijf zelf. Als bedrijfsleermeester stel je de vraag: hoe hou je de kwaliteit op peil? En hoe haal je het vakspecialisme uit de mensen naar boven?”

Gedegen opleidingstraject
In 2005 kreeg De Ruyter opdracht de interne bedrijfsopleidingen vorm en inhoud te geven. In vijf jaar tijd legde hij werkbeschrijvingen en procedures vast om het performanceniveau van operators en technici te verhogen. Om de personeelsontwikkeling in een compleet lesprogramma vast te leggen werkte hij samen met educatie- en kennisorganisatie VAPRO. Als digitaal onderdeel van het lesprogramma koos De Ruyter voor iSeeiKnow. “De gebruiksvriendelijke applicatie is een uitstekende aanvulling op het onderwijsprogramma dat we hebben ontwikkeld. iSeeiKnow is van grote waarde om de kennis en de kwaliteit in het bedrijf vast te leggen.”

Succesvol pilotproject
“In november 2008 zijn we begonnen met de toepassing van iSeeiKnow in een pilotproject. Na een aantal maanden van voorbereidingen hadden we daarvoor zo’n 50 à 60 vragen opgesteld. De groep reageerde positief. Op basis van de eerste resultaten hebben we het systeem verder uitgebreid. Momenteel hebben we ongeveer 1300 vragen en situaties in het systeem ingevoerd. Dat betekent niet dat we ‘klaar’ zijn. Het mooie van iSeeiKnow is dat je het systeem blijft ontwikkelen en verbeteren. We werken in drie ploegendiensten, en elke operator blijkt zaken weer anders aan te pakken. iSeeiKnow biedt de verhelderende mogelijkheid om de procedures individueel vast te leggen, te vergelijken en te evalueren. Daarna kun je de beste oplossing kiezen en die vastleggen als ‘het juiste antwoord’. Daarmee leren nieuwe operators elke technische handeling op de meest efficiënte manier uit te voeren.”

De voordelen van iSeeiKnow
De Ruyter is enthousiast over de vele voordelen die iSeeiKnow te bieden heeft. “Alleen al het werken met foto’s is een sterk punt. De visuele ondersteuning bij concrete praktijksituaties geeft een helder beeld van de aandachtspunten. Het systeem is uiterst toegankelijk en nodigt mensen uit om méér te leren. Zo leveren medewerkers zelf de toegepaste kennis, zelfs over de grenzen van de ‘eigen afdeling’ heen. Waardevolle kennis wordt in het systeem opgenomen en doorgegeven aan nieuwe talenten, en blijft voor het bedrijf behouden. Er is ook een HRM-aspect: op basis van iSeeiKnow kunnen we mensen beoordelen en de meest talentvolle operators eventueel laten doorgroeien in de organisatie. We kunnen met het programma zelfs een eerste selectie maken uit sollicitanten. Uiteindelijk zijn de benefits van iSeeiKnow groot: betere vakspecialisten, hogere en continue kwaliteit, een gedetailleerde beheersing van de processen en daarmee optimale beheersing van de faalkosten.”

Amcor Flexibles Zutphen
Amcor Flexibles Zutphen (voorheen onderdeel van Alcan Packaging) is bepaald geen onbekende op de internationale markt voor levensmiddelenverpakkingen. Het bedrijf werd bijna 60 jaar geleden opgericht als producent van papieren en metalen verpakkingen binnen het Nederlandse Buhrmann-Tetterode concern. Het produceert tegenwoordig overwegend aluminium containers en deksels en laminaten voor de levensmiddelenindustrie en maakt sinds februari 2010 deel uit van Amcor.

Meer weten?
Wilt u weten hoe iSeeiKnow ook in úw organisatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de interne opleidingen, en kan zorgen dat kwaliteit en kennis voor de organisatie geborgd worden? Neem dan contact op met:

iSeeiKnow B.V.
ing. Wouter van der Zee MBA

Tel: +31 (0) 570 608722
Fax: +31 (0) 847139563