Op de website van BNR staat een aardige column over faalkosten binnen bedrijven en organisaties. Faalkosten zijn de kosten die je moet maken om fouten – gemaakt tijdens processen of projecten – te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die je maakt omdat een eindproduct niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet. In de bouw zijn de jaarlijke faalkosten zo’n 6 miljard euro, ongeveer 11% van de omzet. In een sector die het toch al moeilijk heeft, een erg hoog bedrag. 

Hoe ontstaan die faalkosten en wat kun je er aan doen?
Marktonderzoeker USP deed twee jaar geleden een uitgebreid onderzoek naar faalkosten in de bouw. Het marktonderzoeksbureau vroeg architecten, aannemers  en installateurs naar hun mening over faalkosten.

De onderzochte groep gaf aan dat de bouw nauwelijks lering trekt uit voltooide projecten en dat projecten slecht voorbereid worden. Tijdens de uitvoering moet er vervolgens te veel aangepast worden. Helaas waren dit ook de uitkomsten van een vergelijkbaar onderzoek uit 2005, er is dus weinig gedaan om de faalkosten aan te pakken.

Aan mensen die mededen aan het onderzoek werd gevraagd wat je aan het terugdringen van faalkosten zou kunnen doen en een inschatting te maken van het effect. In onderstaande tabel staan de uitkomsten:

Bron: USP Marketing Consultancy

81% van de ondervraagden noemt het delen van kennis als een factor voor het terugdringen van faalkosten. De inschatting is dat hiermee de jaarlijkse faalkosten met zo’n 15% verlaagd zullen worden, 90 miljoen euro voor de branche.

Kennis delen binnen jouw organisatie
Op basis van dit soort onderzoek zou je makkelijk een Return On Investment (ROI) kunnen maken van een investering in het delen van kennis. Als je eens met ons wilt praten over kennisdelen en de mogelijkheden van het terugdringen van faalkosten, neem dan contact op voor een kennismaking.