Nieuwe leersystemen zijn interactief en leggen de verantwoordelijkheid voor het kennisniveau bij de mens in plaats van bij de organisatie. Die ontwikkelingen hebben hun impact op leren, het omgaan met kennis en op e-learning.

Democratisering van leren
De ontwikkeling van leren en kennisdelen is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld digitale media. Fotografie was vroeger een specialisatie en vooral voorbehouden aan professionals. Agfa is inmiddels failliet en iedereen kan foto’s (leren) maken en publiceren. Uiteraard blijft er werk voor de echte specialisten over, maar deze verliezen zoveel macht dat ze de markt niet meer kunnen dicteren.

Deze democratisering komt ook voor de leer-branche in een steeds hogere versnelling. Als de ommezwaai voorbij is en de rook is opgetrokken en de hype er af is, wat blijft er dan nog over? Dan is het ‘leren’ weer van iedereen zoals als het was voordat de magie van het specialisme tot bloei kwam. In een gedemocratiseerde en ontwikkelde wereld zal iedereen het belang van leren en de kosten en baten moeten inzien.

De markt voor leer-oplossingen: communiceren en denken in kosten en baten
Organisaties die leer-oplossingen bieden zullen dus vooral in staat moeten zijn te denken in communicatie en kosten en baten. Waarbij de prioriteit vooral in omgekeerde volgorde gelezen moet worden. Baten – wat levert het op – zijn dus vooral resultaatgericht. Kosten – niet alleen van de producent en zender, maar vooral de kosten voor de werknemer/leerling- zijn leertijd.
Bijna niemand staat erbij stil dat de totale kosten van het proces ‘leren’ vooral liggen in de leertijd van de werknemer/leerling. Die voelt dat intu├»tief aan en haakt af als zijn eigen afweging van kosten en baten niet voldoet. In een gedemocratiseerde wereld wordt de stem van deze leerling dus steeds belangrijker.

Crowd sourcing in e-learning is niets nieuws
Voor mij is een aangeboden plakfactor (de mate waarin gebruikers geboeid blijven door de aangeboden lesstof) dus niets anders dan een goede definitie van de kosten en baten en deze goed communiceren. De kosten (lees leertijd) zijn aanzienlijk te verkorten indien interactieve leerstof wordt aangeboden en vooral in het referentiekader van de werknemer/leerling wordt gewerkt. Crowd sourcing ondersteunt vooral de kostencomponent. Om het referentiekader van de werknemer/leerling te ontdekken moet je hem vooral laten praten.
Binnen het bedrijfsleven komt daar nog een andere hele belangrijke factor bij. Wanneer je analyseert aan welke kennis behoefte is, zul je in 9 van de 10 keren tot de ontdekking komen dat deze kennis al lang bij enkele medewerkers aanwezig is. De organisatie is alleen niet in staat deze informele kennis te vangen en over de eigen medewerkers te verspreiden.

iSee iKnow: leren van elkaar
ISee iKnow is oorspronkelijk voor dit doel ontwikkeld: “leren van elkaar”. Het concept achter iSee iKnow is begin jaren 90 ontwikkeld binnen de industrie zelf. Het woord e-learning bestond toen nog niet eens. En de mening van het personeel vragen vind ik een “no-brainer”, natuurlijk doe je dat. Misschien dat het opvragen van een mening van een doelgroep voor een ontwikkelaar van lesstof in een afgezonderd zolderkamertje iets magisch heeft en daar een buzzword ‘crowd sourcing’ aan plakt, maar voor een logisch denkend mens is dit niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken. Het leuke is dat de nieuwe technologie dit allemaal mogelijk maakt. Het hele veranderingsproces in de branche wordt vooral gestuwd door de nieuwe technologie. Wij zitten momenteel in een innovatieproces dat door technologie gestuurd wordt. Hierdoor ontstaat een periode met veel experimenteren en minder voor filosofie en conceptdenkers.