Met een stijging van twee procent is de industrie de motor van de Nederlandse economie. De belangrijkste rem op de groei is voor veel bedrijven (68 procent) de gebrekkige instroom van vakkundig personeel. Centraal Beheer Achmea vroeg 653 ondernemers in de industrie naar hun mening, hieronder staan de conclusies van de verzekeraar.

Faalkosten en aansprakelijkheid issues

Naast de verwachte problemen bij het aantrekken van goed personeel, vormen faalkosten en aansprakelijkheidsvraagstukken de belangrijkste issues binnen de branche. Maar liefst 93 procent van de ondervraagden heeft te maken met faalkosten, kosten die onnodig ten behoeve van het eindproduct worden gemaakt. Naast hoge faalkosten wordt de industrie getroffen door een toename van aansprakelijkheidsvraagstukken. Volgens een meerderheid van de ondernemers ligt de economische neergang hieraan ten grondslag. Niet alleen komen aansprakelijkheidsvraagstukken vaker voor, ook het claimgedrag van afnemers stijgt.

Trends

Een belangrijke trend om faalkosten en aansprakelijkheidsissues in de branche tegen te gaan is het verhogen van de kwaliteit aan de hand van certificeringen. Opvallend is dat dit ook bij kleine bedrijven gebeurt. Zo heeft een op de vijf zzp’ers één of meer certificeringen. Het gaat dan met name om certificeringen op het gebied van producten, milieu, veiligheid of MVO.

Verlagen faalkosten industrie

Volgens iSee iKnow is er een relatie tussen de instroom van personeel en faalkosten. Die relatie is (gebrek aan) kennis. We schreven hier al eerder over het verlagen van faalkosten in de bouw. Door het verbeteren van het delen van kennis wordt in deze branche zo’n 15% bespaard. Als organisatie kun je dus een simpele Return On Investment (ROI) berekening maken van een investering in kennis. Eens praten over het verlagen van faalkosten binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met iSee iKnow.