iSee iKnow is gespecialiseerd in het vastleggen en delen van kennis en ervaring. Het systeem dat onze klanten hiervoor gebruiken, wordt voortdurend doorontwikkeld. Die ontwikkeling wordt mede ingegeven door de nieuwe kanalen en media die mensen gebruiken. Maar ook door de wijze waarop en waar mensen willen werken.

iSee iKnow is een volledig internet based systeem. In principe zou je het dus kunnen gebruiken waar je maar wilt. Die flexibiliteit is ook het sleutelwoord van Het Nieuwe Werken. Wensen en behoeften van organisaties en kantoormedewerkers veranderen razendsnel. draaijer+partners deed in samenwerking met Saxion Hogescholen recent een onderzoek naar de toekomstige kantoorwerkomgeving: de Werkomgeving 2020.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

In 2020 werken we tijd- en plaatsonafhankelijk, zo blijkt uit het onderzoek. Dat wordt mogelijk door verregaande technologische ontwikkelingen. ICT is de belangrijkste assistent voor kenniswerkers als het gaat om de snellere en efficiëntere uitvoering van hun taken. Omdat we tijd- en plaatsonafhankelijk werken, hoeven we nog minder aanwezig te zijn op een kantoor. We werken in 2020 meer thuis, onderweg of in netwerkkantoren; en in ieder geval minder op vaste kantoren die voor jaren zijn gehuurd. Veel werk zal online plaatsvinden in de virtuele werkomgeving, waar we gemakkelijk informatie met collega’s delen via de cloud.

Generatie Y: nieuw op de werkvloer

Generatie Y is net als eerdere generaties jonge werknemers, gericht op flexibiliteit en vrijheid. Alleen ontstaat deze focus vanuit een andere motivatie. Generatie Y heeft vooral behoefte aan sociaal, fysiek en informeel contact. Werk en privé lopen dwars door elkaar heen, vergelijkbaar met de studententijd. In 2020 werken we volgens het onderzoek samen in netwerken en communities en laten we ook de grenzen van de organisatie los. Teams zijn samengesteld op basis van de toegevoegde waarde die individuen leveren en de netwerken waar zij deel van uitmaken, en minder op basis van hun functie binnen een organisatie.

Werken binnen de eigen omgeving

Door de toetreding van Generatie Y op de arbeidsmarkt wordt het werken binnen de eigen omgeving meer gangbaar. De jongere medewerker wil de stad niet meer uit. Werkplekken binnen de stadsringen worden hierdoor populairder; de stadscentra zijn de nieuwe A-locaties. Daarnaast zien we flexibele wijkkantoren ontstaan: waar kenniswerkers in hun eigen woonwijk rustig kunnen werken met goede faciliteiten.

Voor iSee iKnow is die flexibiliteit een belangrijk gegeven, vooral het samenwerken over de grenzen van een organisatie heen zal een belangrijke eis worden. Eisen waar we binnen iSee iKnow natuurlijk over na denken, flexibiliteit is het uitgangspunt van ons systeem.

Bron: fmm.nl