In discussies over informeel- en formeel leren gaat het soms nog wel eens over goed of fout. In de praktijk is die scheiding vaak niet hard en vullen beide vormen elkaar aan. Informele kennis gaat vooral over het vastleggen en delen van bedrijfseigen kennis. En daar past een opleiding of training natuurlijk prima bij. Denk bijvoorbeeld aan het werven van heel nieuwe kennis. Recent onderzoek toont nu aan dat het met het delen van die opgedane kennis uit opleidingen maar mager gesteld is.

Kennis uit opleidingen beperkt gedeeld

Uit online onderzoek van ISBW blijkt dat maar liefst 26 procent van de werknemers aangeeft de kennis uit opleidingen en trainingen niet te borgen en mee te nemen bij vertrek. Bovendien geeft 33 procent aan de nieuwe kennis alleen te delen wanneer een collega er naar vraagt. Kennis delen is dus vaak vrijblijvend en kennis loopt dus letterlijk de deur uit.

Kennis vastleggen met iSee iKnow

Uit het onderzoek blijkt ook dat 27 procent van de respondenten kennis uit opleidingen borgt door de belangrijkste punten op een voor iedereen toegankelijke plek op te slaan. Slechts 15 procent geeft aan nieuw verworven kennis actief met collega’s te delen, via bijvoorbeeld een presentatie.

Een systeem als iSee iKnow kan het vastleggen en delen van de kennis uit formele opleidingen prima faciliteren. Door die kennis vast te leggen in cases en collega’s er mee te laten trainen, wordt het rendement op een formele opleiding een stuk hoger. Waarbij de combinatie met bedrijfseigen kennis helemaal een grote win is.