Bij de prioriteiten in het domein arbeidsomstandigheden gaat het om de
aanpak van de niet-nalevers. Belangrijkste thema’s voor 2012 zijn gevaarlijke stoffen,
ioniserende straling, markttoezicht, ketenaanpak asbestsanering en binnen de BRZO-
bedrijven de veiligheidscultuur en onderhoudsstops. De bestaande sectoraanpak
met sociale partners wordt gesplitst in een zware en lichtere aanpak. De zware
aanpak richt zich op de sectoren gezondheidszorg, bouw, metaal, logistiek, aardolie,
chemie, kunststof en rubber en asbestsanering. Deze aanpak gaat gepaard met een
gecombineerde inzet van interventies als voorlichting, inspecties en onderzoek in
samenwerking met sociale partners. De lichtere sectoraanpak betreft inspecties in
onder meer de sectoren tuinbouw, hout- en meubelindustrie, sociale werkplaatsen,
vlees- en zoetwarenindustrie, afvalverwerking, brandweer, politie en justitiële
inrichtingen (zie paragraaf 3.3 van het Jaarplan 2012 Inspectie SZW)
.”

Veiligheid heeft veel te maken met gedrag en cultuur. De menselijke factor wordt sterk
beïnvloed door motivatie, kennis van risico’s van de individuele medewerkers. De
motivatie ligt in handen van het management en het verhogen van de risicoperceptie
en onderhoud van kennis vraagt om gerichte workshops en trainingen. ISee iKnow
heeft een zeer efficiënte manier van trainen en kennisborging ontwikkeld.