Henk de Ruyter is een ervaren opleidingsadviseur en projectleider opleidingen. Henk werkt o.a. voor Tutorial Opleidingen & Advies als opleidingsadviseur. Hij implementeerde onlangs i See i Know bij een groot bedrijf in de verpakkingsindustrie te Rijssen. We vroegen Henk naar zijn visie over formeel en informeel leren en de toegevoegde waarde binnen BBL-opleidingen. Als iSee iKnow wordt gebruikt binnen een BBL-opleiding dan vallen de kosten in het niet door de Wet Verminderde Afdracht (WVA).

In hoeverre zien bedrijven de noodzaak van leren op de werkvloer?

‘De aanleiding van leren op de werkvloer is soms een pijnlijke. Een ongeval kan ineens heel duidelijk maken dat de kennis tekort schiet.  Hiernaast zijn er natuurlijk ook gewoon vanuit de arbeidsinspectie de nodige regels over het niveau van kennis en veiligheid op de werkvloer.

Investeren in leren op de werkvloer heeft ook een economische reden. De bijbehorende rekensom is een simpele. Als bij het afstellen van een verpakkingsmachine een fout wordt gemaakt dan levert dat een product op dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van een klant. Dat resulteert in een klacht die opgelost moet worden, met nog bijkomende kosten voor het verbeteren van het product. Als een bedrijf gewend is om in grote volumes te denken en te werken, dan lopen deze faalkosten snel op.

Bedrijven investeren natuurlijk ook in het welzijn van hun personeel, opleiden hoort daar gewoon bij. Bovendien is er natuurlijk een wettelijke verplichting om bepaalde groepen jonge werknemers een bedrijfsspecifieke opleiding aan te bieden. Deze bedrijfsspecifieke opleiding kan alleen plaats vinden binnen de muren van de organisatie.’

Hoe pakken bedrijven dat leren in de praktijk vervolgens aan?

‘Een mooi voorbeeld zijn de BBL-opleidingen. De Beroeps Begeleidende Leerweg is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Werknemers of  Leerling-werknemers werken vier dagen per week en gaan één dag (of twee avonden) per week naar school. Praktijk en theorie vullen elkaar dan goed aan. Praktijktaken die in de lesstof voorkomen kunnen in het bedrijf worden uitgevoerd. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

We horen nog wel eens van bedrijven dat de theorie niet helemaal aansluit op de praktische werkzaamheden. Het is natuurlijk ook lastig, om de bedrijfsspecifieke kennis van de organisatie vast te leggen in een lesboek. Het voordeel van een BBL traject zijn dus de samenvoeging van de theorie met de bedrijfsspecifieke praktijktaken.’

Informeel leren is de oplossing?

‘Met informeel leren leg je de kennis van de werkvloer vast om die kennis vervolgens weer te delen. Die kennis is dus altijd relevant, want afkomstig van de mensen die het weten kunnen. Dat motiveert andere werknemers maar is ook goed voor het bedrijf. iSee iKnow is een platform dat hierin perfect ondersteunt.

Ik gaf eerder het voorbeeld van de verkeerd afgestelde verpakkingsmachines. Als de klant die het verkeerde product krijgt daar een foto van zou nemen, dan kan die vervolgens ingevoerd worden in iSee iKnow. Met een omschrijving van de fout en een oplossing, wordt dit als case vastgelegd. Door het regelmatig oefenen van de leerlingen in  iSee iKnow komen zij dit voorval snel tegen. Die fout zal een volgende keer veel minder snel gemaakt worden omdat zij dit hebben geleerd van het systeem. En dat werkt weer motiverend.

Informeel leren met een platform als iSee iKnow is dus een prima invulling van het theoretische en praktische deel van de beroeps-opleidingen.’

Het mes snijdt dus aan twee kanten?

‘Het mes snijdt aan twee kanten maar het levert tevens wat meer op. Het veiligheidsniveau gaat omhoog en de faalkosten gaan omlaag, en tevens verbetert het de motivatie.

De organisatie kan tevens gebruik maken van de Wet Vermindering Afdracht, loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs, kort gezegd de WVA-onderwijs. Dit is een fiscale stimuleringsregeling waarmee je als werkgever veel geld bespaart. Je  kunt namelijk een fikse vermindering van de belasting- en premieafdracht krijgen voor verschillende groepen werknemers die scholing volgen. Je hoeft dan minder loonbelasting en premie volksverzekeringen af te dragen.’

Klinkt goed…

‘Ja, maar in lang niet alle branches wordt gebruik gemaakt van de WVA. En dat is jammer. Met de WVA verdien je de investering in iSee iKnow of een andere oplossing al bijna direct terug.

In september gaan we van start met leertrajecten waarin we informeel leren gaan aanbieden in samenhang met een BBL-opleiding.  Dit wil zeggen een BBL-opleiding met geïntegreerd gebruik van i See i Know. U kunt contact opnemen als u daar meer van wilt weten.’