In de publicatie van het SCP 2012 Vraag naar Arbeid 2011 staat dat de scholingsinspanningen van werkgevers niet zijn gestegen. Het percentage werkgevers dat een of meer werknemers in een jaar scholing laat volgen, is al jaren stabiel op 70% tot 80%. De oproep tot “een leven lang leren” heeft blijkbaar nog lang niet iedereen bereikt. Werkgevers willen wel meer overheidsinvesteringen in scholing en in leer-werkplaatsen dan vroeger.

Waar dit onderzoek jammer genoeg geen duidelijkheid in geeft, is de trend van interne scholingsinspanningen, leren over het eigen werk tijdens het werk. Vanuit de Business Excellence worden bedrijven zich steeds meer bewust van procesverbetering en de human factor binnen deze processen. Door de toename van de complexiteit wordt de benodigde kennis steeds meer bedrijfsspecifiek. Indien niet bewust in kennis van eigen processen wordt geïnvesteerd, betaalt de onderneming dit ten slotte toch, maar dan in de vorm van faalkosten tijdens het (in)werken. Meer investeren in toolbox meetings, kwaliteitsmanagement en Operational Excellence zijn vaak meer rendabele vormen van leertrajecten. Bovendien zijn de baten in de vorm van procesverbetering beter zichtbaar dan bij algemene externe formele opleidingen.

Het formele onderwijs heeft grote moeite om aan te haken bij het referentiekader van de werkende werknemer. Ze weten te weinig over de bedrijfsspecifieke processen van de werknemer/cursist. Hierdoor kunnen zij alleen algemene kennis overdragen die de werknemer geheel naar eigen inzicht maar moet zien toe te passen. Soms lukt dat, maar vaak ook helemaal niet.

Waar werkgevers vooral om vragen zijn gemotiveerde mensen met een open karakter, flexibel van geest en dus een bepaald intelligentieniveau. Jarenlang het zelfde werk doen stompt af. Een verandering van de werkomgeving maakt deze kwetsbare groep direct ongeschikt. Wanneer de werkgever niet in staat is zijn werknemers een geestelijk gezonde omgeving te bieden, dan is externe verrijking in de vorm van formeel onderwijs slechts één van de oplossingen. Andere oplossingen zijn: job-rotatie, samen aan procesverbetering werken, theorie aandragen bij voorvallen in het werk, maar ook teambuilding, vertrouwen, sturen op groepsresultaten, carrièreplanning, hobby’s thuis en zelfs domweg sporten dragen allemaal positief bij aan het flexibel houden van de geest. Deze interne processen kunnen bovendien heel goed door externe specialisten – adviseurs interimmers, consultants, maar ook docenten uit het formele onderwijs- worden ondersteund.

De technologie van iSee iKnow biedt uitstekende mogelijkheden om de casuïstiek van praktijkomgevingen te koppelen aan formele leertrajecten op scholen. ISee iKnow biedt via internet een direct kanaal aan tussen werknemer/cursist en scholier/stagiaire met bedrijfspecialisten en docenten.