Duidelijke uitspraken van Minister Leers bij het televisieprogramma van Pauw & Witteman; ‘Nederland vergrijst en daarom moet er meer immigratie komen’. Die directe koppeling tussen vergrijzing en immigratie hoor je tegenwoordig steeds nadrukkelijker. Maar is minder evident dan je zou denken. De extra zorg die ouderen zouden vragen valt misschien wel mee. Ouderen zijn sowieso fitter – werken langer door – en bovendien speelt ontgroening (minder kinderen) een duidelijke rol. Er zullen minder zorg gerelateerde taken komen rondom opvoeding (opvang, onderwijs), het is dus vooral een kwestie van omscholing richting zorg voor ouderen.

De impact van de arbeidsmarkt op de economische groei is sowieso niet allesbepalend. Het gaat veel meer om de arbeidsproductiviteit. Technologische ontwikkeling en het delen van kennis spelen hierin een belangrijker rol. En een veranderende samenstelling van je personeel, want dat zal gemiddeld wel ouder worden.

Als je eens wilt praten over kennisdeling binnen je organisatie, neem dan vooral eens contact met ons op.