iSee iKnow gelooft in informeel leren. Onze ambitie is leren op zo’n manier aan te bieden dat de kracht van herhaling benut wordt en dat het tegelijkertijd voor medewerkers ook leuk is. Informeel leren draagt op die manier echt bij aan het realiseren van bedrijfsdoelen.

De Open Universiteit deed laatst een onderzoek naar deelname en kenmerken van mensen met een vmbo- en mbo-vooropleiding aan informeel leren.

Informeel leren belangtijk
Het onderzoek stelde vast dat informeel leren erg belangrijk is voor de inzetbaarheid van werknemers. Ook zelfsturing en proactiviteit leiden tot een grotere inzetbaarheid.

Vmbo’ers zijn echter minder goed in staat om proactief te zijn op de werkplek. Bovendien zijn ze minder sociaal vaardig in hun contacten met collega’s binnen de eigen organisatie en ook niet bedreven in het benutten van netwerken buiten de organisatie. Ze kunnen dus minder goed informeel leren. Mbo’ers zijn iets beter op het vlak van zelfsturing, maar zij zijn ook onvoldoende bedreven in het benutten van netwerken buiten de organisatie als bron voor hun werkplekleren.
Daarnaast blijken de vmbo’ers en mbo’ers ook nog eens zeer weinig deel te nemen aan cursussen of trainingen. Dit alles vormt een groot risico voor hun inzetbaarheid. Toch zijn met name vmbo’ers bovengemiddeld gemotiveerd om aan hun loopbaan te werken.

Aanbevelingen
De aanbevelingen van de onderzoekers liggen vooral in het onderwijs. Zo wordt geadviseerd het zelfsturend en proactief gedrag te stimuleren, door andere werkplekstructuren te ontwerpen maar ook om de docenten te professionaliseren.

In onze dagelijkse praktijk zien we dat ook motivatie en plezier een belangrijke factor zijn bij een succesvolle introductie van informeel leren. De conclusie dat informeel leren belangrijk is voor het succes van organisaties en branches is iets dat wij uiteraard onderstrepen.
Eens praten over de introductie van informeel leren voor alle niveaus binnen uw organisatie?