Op de website inoverheid.nl las ik een artikel over de oprichting van het Ambtenaren Netwerk Nederland (ANN). Via een LinkedIn-groep worden oud-ambtenaren gevraagd hun kennis te delen met ambtenaren van nu.  De groep moet zich gaan ontwikkelen tot een kenniscentrum, waar know-how van oud-ambtenaren beschikbaar is. Ambtenaren die in hun werk tegen vraagstukken aanlopen, waar ze niet direct een oplossing voor weten, kunnen dan te rade gaan bij hun voormalige mede-ambtenaren.


Collectieve geheugen verdwijnt
De komende jaren gaan veel ambtenaren met pensioen.  Kennis en ervaring gaan hierdoor verdwijnen. Oud-ambtenaren delen die kennis graag, waarbij ze niet geremd worden door hun voormalige werkgever. Mooi initiatief, dat natuurlijk prima aansluit op de filosofie van iSee iKnow.