Oudere werknemers – tussen de 55 en 64 jaar – verwachten in hun huidige werk door te kunnen werken tot een leeftijd van 64,7 jaar. Dat meldt het CBS.

De verschillen per beroepsgroep zijn aanzienlijk, die verschillen hangen nauw samen met lichamelijke – en geestelijke belasting. Naarmate de lichamelijke belasting in het beroep groter is verwacht men minder lang te kunnen doorwerken. Ook de mate van autonomie in de werkzaamheden bepaalt de verwachting ten aanzien van doorwerken. Mensen die zelf hun werk kunnen inrichten en regelen verwachten over het algemeen langer te kunnen doorwerken dan werknemers met minder autonomie in het werk.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek