Het CDA en GroenLinks dienden eerder dit jaar een gezamenlijk initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk recht op flexibel werken. Veel werkgevers bieden nu al de mogelijkheid aan hun werknemers om flexibel te gaan werken, maar dat niet alle werknemers hebben die mogelijkheid.

CDA en GroenLinks wilden met hun wetsvoorstel iedere werknemer het recht geven om flexibel of thuis te werken. Werkgevers zouden zwaarwegende argumenten moeten hebben om dat flexibele werken te weigeren. De Tweede Kamer wilde meer informatie over dit wetsvoorstel Flexibel werken en vroeg het adviescollege voor de toetsing van regeldruk (Actal) om een beoordeling. Actal concludeert dat eerst de belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving – vastgelegd in het rapport ‘Het Nieuwe Werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving (pdf) – dienen te worden weggenomen.

Onderzoek alternatieven
Actal constateert ook dat in de toelichting op het wetsvoorstel niets staat over alternatieven voor de wet die mogelijk minder belastend zijn. Actal adviseert om dit wel op te nemen, en daarmee de noodzaak van de wet beter te onderbouwen. Het gaat hierbij om alternatieven die geen of minder gevolgen hebben voor de regeldruk, zoals het maken van (bindende) afspraken tussen de sociale partners of voorlichting aan werkgevers en werknemers.

Ten slotte constateert Actal dat bij de berekening van de gevolgen voor de regeldruk een aantal kostensoorten ontbreken en adviseert een nieuwe berekening te maken.

Terug naar de tekentafel dus voor het CDA en Groenlinks. Voor veel werknemers heeft het wetsvoorstel sowieso weinig impact, die maken gewoon afspraken met hun werkgever. De uitdagingen op het gebied van richtlijnen voor flexibel werken en het delen van kennis lijken dan ook belangrijker. Als je eens wilt praten over het delen van kennis in een omgeving met veel flexwerkers, neem dan vooral contact met iSeeiKnow op.

Bron: actal.nl