Begin december lanceerde Arbouw de website Bouwongeval.nl, een instrument voor bedrijven in de bouw, infra, afbouw en onderhoud om hun (bijna)ongevallen te registreren. De site is ontwikkeld door Arbouw in opdracht van Bouwend Nederland, FOSAG, NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen en met ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Voldoen aan VCA, OHSAS en ISO

Door alle voorkomende ongevallen en bijna-ongevallen met Bouwongeval.nl te registreren, voldoet een bedrijf direct aan alle geldende wet- en regelgeving en certificeringseisen (VCA, OHSAS en ISO). Op basis van de ingevoerde gegevens, geeft het instrument de vereiste arbomaatregelen, waarmee herhaling van het incident in de toekomst kan worden voorkomen. Het is voor het eerst dat een bedrijfstak in Nederland afspreekt om op grote schaal een ongevalsregistratie-instrument toe te passen.

Kennis delen leidt tot minder ongevallen

We schreven hier al eerder over faalkosten in de bouw en de mogelijkheden om die terugdringen. Uit een onderzoek dat we aanhaalden in dat artikel bleek dat 81% van de ondervraagde architecten, aannemers  en installateurs het delen van kennis als een factor voor het terugdringen van faalkosten zag.

Onvoldoende delen van kennis leidt tot grotere veiligheidsrisico’s en kan tot ongevallen leiden. Het registreren en leren van die ongevallen is natuurlijk een prima instrument om het aantal ongevallen te reduceren. Maar het delen van kennis op de werkvloer kan er voor zorgen dat die risico’s sowieso al minder worden. Delen van kennis leidt al tot minder ongevallen.

Eens praten over informeel leren, het terugdringen van veiligheidsrisico’s en faalkosten? Neem dan contact met ons op.