De vergrijzing leidt in België tot een grote, extra behoefte aan arbeidskrachten de komende jaren. Dat bijkt uit een onderzoek van de KULeuven, dat werd gepresenteerd op het VBO-forum ‘Experience is our capital’.

De reden dat er de komende jaren veel mensen vervangen moeten gaan worden is de vergrijzing. Bij ongewijzigd beleid verlaten in België de komende vijf jaar ruim een derde meer 50-plussers de arbeidsmarkt dan tussen 2005 en 2010.

Verschil in sectoren
Het percentage uittreders verschilt per sector. De publieke sector is het meest vergrijsd. Liefst 36,7 procent van zijn personeelsleden is in 2014 ouder dan 50 jaar. Ook de sectoren transport en logistiek, textiel en ‘overige dienstverlening’ zullen meer dan 30 procent oudere werknemers tellen. Maar in niet alle sectoren is sparke van groei, dus het uittreden van oudere werknemers is niet overal een probleem. Sectoren waar er wel sprake kan zijn van een probleem zijn de maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, ICT-sector, de zakelijke dienstverlening en de horeca.

Bron: tijd.be