SD Worx is een bedrijf dat actief is in de personeels- en salarisadministratie. Het bedrijf deed onlangs een onderzoek in Belgiƫ binnen een groep werkgevers (< 800 werknemers) naar het werven van oudere werknemers. Uitkomst is dat die 'oudere werknemer' een stuk jonger is dan je zou verwachten. De onderzochte bedrijven leggen de leeftijdsgrens voor een aanname al bij 40 jaar. De belangrijkste reden voor hun terughoudendheid is de vrees voor een gebrek aan motivatie bij de 40-plussers. Maar is die vrees wel terecht? Uit een ander onderzoek blijkt dat die vrees nauwelijks terecht is. Motivatie verschilt niet
Securex is een internationaal bedrijf dat actief is in administratie en HR-dienstverlening. Het onderzocht in 2011 via een representatieve steekproef van 1015 Belgische werknemers de motivatie van werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat de motivatie van jong en oud niet verschilt. Bovendien gaan evenveel oudere als jongere werknemers (81%) met plezier naar het werk. Ook is er geen verschil bij de mate waarin jongeren en ouderen hun bedrijf aanraden in hun omgeving. Oudere werknemers zijn wel trouwer aan hun werkgever. 93% van de 50-plussers is niet van plan om zijn organisatie te verlaten, ten opzichte van 54% bij de ondervraagden onder de 30 jaar.

Kennis delen is de belangrijkste uitdaging
Je kunt beide onderzoeken niet zonder meer met elkaar vergelijken. SD Worx ondervroeg werkgevers, terwijl Securex de vragen aan werknemers stelden. Toch lijkt het dat de argumenten om geen oudere werknemers te werven, slecht stand houden. De uitdaging binnen bedrijven zou veel meer moeten zijn om de kennis en ervaring van die oudere werknemers beter intern te delen. Eens vrijblijvend over praten? Neem even contact met ons op.