VNO-NCW meldt dat de situatie in het bedrijfsleven in het derde kwartaal is verslechterd. Ondernemers in alle sectoren en alle regio’s zagen een verslechtering over het derde kwartaal, blijkt uit onderzoek van de ondernemersorganisatie. Voor 2012 verwachten ondernemers een zwakke omzetstijging en daling van werkgelegenheid in hun bedrijven.

Wat betekent dit voor onze kenniseconomie?

Onzekerheid activeert het korte termijn denken binnen organisaties. Kennismanagement vraagt echter om een lange termijn benadering. Alle kosten die niet direct bijdragen aan het resultaat worden weggesneden. De flexibele schil wordt afgebouwd, onderhoud wordt uitgesteld en investeringen komen op een laag pitje. Ook de investeringen in kennismanagement projecten kunnen sneuvelen. Door de omstandigheden moet de onderneming in een relatief korte periode door een veranderingsproces heen worden geloodst. Het management kan hier zo druk mee zijn, dat zij vanuit het paradigma van the “theory of constraints” zelfs bottleneck kunnen zijn. Er wordt dan niet meer effectief besloten en zaken worden over het hoofd gezien.

Een van de zaken die ik vaak zie gebeuren is dat de relatieve overcapaciteit aan manuren op de werkvloer niet wordt benut. Juist voor een anti cyclisch ingestelde manager is dit een uitgelezen moment om aan organisatieonderhoud te doen. Alle activiteiten zijn goed als ze maar geen geld kosten en geen extra belasting voor het hoger management oplevert. Soms denkt het management onterecht dat de werkvloermedewerkers door de slechte situatie minder gemotiveerd zijn, maar mijn ervaring is dat niets minder waar is.

Met de juiste opdracht en de juiste gereedschappen kan de werkvloer de beschikbare tijd zeer nuttig besteden door bedrijfsspecifieke kennis en ervaringskennis vast te gaan leggen en elkaar hierin te trainen. Het grote voordeel betaald zich terug zodra de flexibele schil na de dip weer moet worden opgebouwd.
De selectieprocedure en inwerkperiode kunnen dan aanmerkelijk worden ingekort. Bovendien heeft de organisatie de basis gelegd om zich naar derden zoals klanten maar ook naar de arbeidsinspectie te kunnen verantwoorden t.a.v. vereiste kennisniveaus. iSee iKnow biedt tegen lage kosten het juiste
gereedschap voor dit traject.