iSee iKnow werkt met een vast team van ervaren consultants. Met de meeste consultants werken we al lang samen. Naast vakinhoudelijke expertise kijken we naar specifieke branchekennis. Voor iedere branche heeft iSee iKnow ervaren consultants die de implementatie van ons platform verzorgen. Die implementatie kan nog wel eens per organisatie verschillen, maar een succesvolle implementatie van iSee iKnow kent in hoofdlijnen de onderstaande stappen. Die stappen geven meteen een beeld van hetgeen een consultant van iSee iKnow voor u kan betekenen tijdens de implementatie.

1. Vaststellen beleidskaders
Voorafgaand aan de implementatie van iSee iKnow bespreekt onze consultant met de interne stakeholders de kaders. In de praktijk zijn dit enkele gezamenlijke sessies waarin vragen worden beantwoord als

 • Wat het belang van informeel leren is binnen de organisatie, de gewenste inspanning van deelnemers en kenniscoördinatoren?;
 • Is er behoefte aan formele toetsing? en zo ja, hoe en hoe vaak gaan we medewerkers toetsen?;
 • Is de kennisverwerving op basis van inspanningsverplichting of resultaatverplichting?;
 • Hoe om te gaan met medewerkers die niet of onvoldoende mee kunnen of willen?;
 • Hoe vindt de borging plaats en op welke plek binnen de organisatie en hoe wordt gerapporteerd?.

2. Vaststellen kennisstructuur
De binnen uw organisatie beschikbare kennis leggen wij in een kennisstructuur vast. Die structuur wordt vervolgens geïmplementeerd in iSee iKnow. Op basis hiervan kan kennis worden geclassificeerd en kan er specifiek en algemeen getraind en getoetst worden. De consultant van iSee iKnow adviseert en ondersteunt hierin en werkt in de praktijk meestal samen met sleutelfunctionarissen, stafmedewerkers of kennismanager binnen uw organisatie.

3. Communicatie
Een goede communicatie tijdens de implementatie van iSee iKnow is een van de succesfactoren. Het effect van een innovatief product is vaak moeilijk in te schatten, daarom doet iSee iKnow vaak een pilot alvorens een volledige uitrol te doen. Als we de pilot starten leggen we het doel van de pilot vast, de gewenste uitkomsten en de wijze waarop we de pilot willen evalueren. Heldere communicatie hierover richting alle stakeholders versnelt de latere uitrol enorm. De consultant heeft ervaring met het formuleren van doelen, het managen van verwachten en kent het belang van goede communicatie.

4. Vastleggen kennis
De consultant is ervaren in het vaststellen van de benodigde expertise. Zijn rol is is echter faciliterend, de content wordt voornamelijk door de werkvloer zelf gegenereerd. De consultant helpt uw specialisten en medewerkers – in een aantal sessies – met het proces van “Knowledge capturing”.

5. Verankering in de organisatie
Een keuze voor iSee iKnow is een keuze voor de lange termijn. Het opbouwen en delen van kennis heeft immers een impact op een hele organisatie en een manier van werken en denken. Na de implementatie van iSee iKnow is een goede borging van het platform  – maar vooral de manier van werken en denken  – noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een structuur die er voor zorgt dat het proces van Knowledge Capturing blijft doorgaan. Maar ook de organisatorische imbedding en het vaststellen van verantwoordelijkheid hoort bij deze fase. Voorbeelden van vragen die beantwoord moeten worden zijn

 • Wie wordt er verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kennis-/leeromgeving?
 • Wie zorgt ervoor dat deze aansluit bij de realiteit en dat de inhoud van de database regelmatig ververst wordt?
 • Op welke wijze worden vragen en antwoorden besproken?
 • Hoe wordt de uiteindelijke kennis met bijbehorende  antwoorden toegevoegd aan de database?
 • Hoe wordt ervoor zorggedragen dat ingebrachte kennis gebaseerd is op eenduidige werkwijzes (processen, procedures, protocollen)
 • Hoe vindt de aansluiting plaats tussen het leren in iSee iKnow en eventuele formelere (e-learning) leerprocessen?

De consultant van iSee iKnow adviseert en helpt u hierbij. Wilt u eens kennismaken met de consultants van iSee iKnow? Neem dan contact op met de consultant die in uw branche gespecialiseerd is.