De gemiddelde leeftijd van de werkende beroepsbevolking is inmiddels 41 jaar, vijf jaar ouder dan begin jaren negentig. Onder werkende mannen zijn er sinds vorig jaar zelfs meer vijftigers dan dertigers. De laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten dit zien.

Een langer lopende trend natuurlijk, maar toch iets om eens goed bij stil te staan. En na te denken over bijvoorbeeld arbeidsmarktcommunicatie, leren en het delen van kennis binnen je bedrijf.

Gemiddelde leeftijd werkzame beroepsbevolking 41,2 jaar
Tussen 1990 en 2011 is de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking met 5 jaar gestegen tot 41,2 jaar. In deze periode is de bevolking steeds ouder geworden. Daarnaast is ook de arbeidsparticipatie van de 50- tot 65-jarigen fors gegroeid: van 35 procent in 1990 tot 60 procent in 2011. De toename was vooral sterk onder vrouwen.

Onder werkende mannen meer vijftigers dan dertigers
In 2011 waren er 95 vijftigers werkzaam op 100 werkende dertigers. Begin jaren negentig waren dat er nog maar 42. In die tijd hadden betrekkelijk weinig 50- tot 60-jarige vrouwen een betaalde baan en was de arbeidsparticipatie van mannen van die leeftijd vrij laag, mede als gevolg van gunstige regelingen van vervroegde uittreding. Bij de mannen waren er in 2011 voor het eerst meer werkzame vijftigers dan dertigers.

De gemiddelde ambtenaar is 43 jaar
In alle beroepsgroepen is de gemiddelde leeftijd de laatste 20 jaar flink opgelopen. De stijging was met 7 jaar het grootst bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten, een gemiddelde ambtenaar is 43 jaar. Maar ook in de zorg, de industrie en de financiële instellingen werden de werkenden in doorsnee flink ouder: gemiddeld met 6 jaar.