Het CBR concludeert in de laatste Policy Brief dat de loonongelijkheid in Nederland stijgt. Hoogopgeleiden verdienen in verhouding steeds meer en vormen nadrukkelijker een werkgelegenheidsbron voor lager opgeleiden. De baankansen van mensen met een gemiddeld opleidingsniveau dalen, vooral voor werkenden die al wat langer op de arbeidsmarkt actief zijn.

Leven lang leren

Volgens de HBO Raad is de belangrijkste oorzaak van de toename van de werkloosheid onder gemiddeld opgeleide werknemers de razendsnelle verandering van de arbeidsmarkt zelf. Een deel van het werk dat traditioneel door werknemers met een mbo-diploma in het middensegment van de arbeidsmarkt en de dienstensector werd gedaan, is geautomatiseerd of verplaatst naar het buitenland.

Voor recent afgestudeerden zijn de vooruitzichten wat beter. Gerichte aandacht op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt legde hiervoor de basis. Voor oudere werknemers van MBO-niveau is het zaak om bij te scholen of zelfs te herscholen.

De MBO Raad ziet het rapport van het CPB dan ook als een belangrijke onderbouwing van het belang van een leven lang leren. Onderwijs is een manier om lonen van verschillende groepen op de arbeidsmarkt minder sterk uit elkaar te laten lopen. Als het aanbod van goed opgeleide mensen hoog genoeg wordt, neemt de loonongelijkheid dan ook af.

Onderwijs moet aansluiten op de praktijk

Het belang van goed onderwijs staat natuurlijk buiten kijf. Maar ‘goed’ betekent voor iSee iKnow vooral aansluitend op de dagelijkse praktijk. De ontwikkeling van bedrijfsscholen is daar een voorbeeld van. Leren op de werkvloer betekent dat je leert wat op dat moment nodig is en dat je dus meegaat met verandering. En dat is zowel voor de werknemer als de werkgever alleen maar goed.

iSee iKnow biedt een oplossing voor informeel leren. Als je eens wilt praten over leren op de werkvloer, neem dan vooral contact met ons op.