Als de economie ook maar iets aantrekt, gaan Nederlandse werknemers massaal op zoek naar een andere baan. Volgens een onderzoek van uitzendorganisatie Unique onder ruim 3.000 respondenten, gaat 41 procent van de Nederlandse werknemers dan meteen op zoek naar een nieuwe baan. Van de werknemers die op dit moment al op zoek zijn naar een andere werkgever, geeft 61 procent aan minder hoge eisen te stellen aan een nieuwe baan vanwege de slechte arbeidsmarkt.

Leeftijd, opleidingsniveau en de branche waarin werknemer werkt bepaalt de ambitie om een nieuwe baan te zoeken of de eisen naar beneden bij te stellen.

Leeftijd
In de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar en 45 tot 55 jaar stellen in verhouding de meeste werkzoekenden hun eisen naar beneden bij. De groep van jongeren onder de 25 en de werkzoekenden boven de 55 doen dit in verhouding het minst.

Ook het afwachten tot de economie aantrekt houdt verband met leeftijd. In de categorie jonger dan 25 jaar wil 37 procent direct op zoek gaan naar een andere baan wanneer de economie weer aantrekt. In de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar is echter bijna de helft (48 procent) van plan om meteen een nieuwe baan te gaan zoeken.

Opleidingsniveau
Uit het onderzoek blijkt ook dat hoger opgeleiden (hbo/universitair) vaker hun eisen aan een nieuwe baan naar beneden bijstellen dan lager opgeleiden (Branche
Opvallend is dat de meest gewilde werknemers het minst van plan om bij hun huidige baas te vertrekken. Slechts 19 procent van de werknemers uit de ICT-sector en 22 procent uit de technische sector zegt actief op zoek te gaan naar een andere baan wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt.

Kennis loopt weg
Voor een uitzendorganisatie zijn dit natuurlijk uitkomsten waar je blij mee kunt zijn. Maar zelfs als de cijfers minder spectaculair zouden zijn, betekent dat nogal wat voor veel organisaties. De kennis loopt in dat geval letterlijk het pand uit. Eens praten over het vastleggen en delen van uw bedrijfsspecifieke kennis?