Socioloog Fabian Dekker promoveerde op 3 november aan de Erasmus Universiteit Rotterdamop flexibele arbeidsverhoudingen. Hij concludeert in zijn proefschrift dat flexwerkers en zelfstandige ondernemers liever sociale bescherming dan een grotere mate van keuzevrijheid hebben. Vooral een betere bescherming bij werkloosheid, staat hoog op het verlanglijstje.

Dekker onderzocht hoe flexwerkers en zelfstandigen denken over sociale zekerheid. Hij maakte daarbij gebruik van (inter)nationale data en diepte-interviews onder flexibele werknemers en ZZP`ers. Flexwerkers blijken een grotere behoefte te hebben aan sociale zekerheid, vooral als het gaat om compensatie van het werkloosheidsrisico. Het onderzoek van Dekker laat zien dat de risico’s die samenhangen met flexibele arbeid vooral terecht komen bij groepen die al relatief kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Zelfstandigen willen ook sociale zekerheid
Uit het onderzoek blijkt verder dat zelfstandigen niet heel anders denken over sociale zekerheid dan werknemers. Zelfstandigen staan wel duidelijk negatiever tegenover werkloosheidsuitgaven, maar verschillen niet van werknemers in hun opvattingen over sociale zekerheid als het gaat om gezondheids- en ouderdomsrisico. Voorheen werd altijd aangenomen dat zelfstandigen per definitie negatief staan tegenover iedere vorm van sociale zekerheid.

Bron