Select Language

Visie

Van sturend naar dienend leiderschap

Tijdens de user group meeting van 7 februari hield R. Mallens van het gelijknamige consultantsbureau een presentatie over zijn ervaringen met iSee iKnow. Hij beschreef twee toegepaste stijlen bij het tot stand brengen van de content. De eerste noemde hij de “sturende” stijl en de tweede een “dienende” stijl. De sturende stijl: De casebeheerder (dat  Continue Reading »

Registreren van ongevallen in de bouw moet toekomstige ongevallen verminderen

Begin december lanceerde Arbouw de website Bouwongeval.nl, een instrument voor bedrijven in de bouw, infra, afbouw en onderhoud om hun (bijna)ongevallen te registreren. De site is ontwikkeld door Arbouw in opdracht van Bouwend Nederland, FOSAG, NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen en met ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voldoen aan VCA,  Continue Reading »

FNV: bedrijfsscholen zijn de toekomst

We schreven al eerder over het ontstaan van bedrijfsscholen.  ROC’s lijken onvoldoende op de praktijk van de werkvloer aan te sluiten en zijn mede debet aan het ontstaan van nieuwe bedrijfsscholen.Uitwisseling van casuïstiek tussen bedrijf en school zou een al een stap in de goede richting zijn. Binnen iSee iKnow hebben we hier veel ideeën over en  Continue Reading »

Betere aansluiting tussen ROC en bedrijfsleven is noodzaak. Oplossing ligt voor de hand.

Steeds meer bedrijven starten weer met een bedrijfsschool. Ontevredenheid over het niveau van afgeleverde studenten is daar debet aan. FME-voorzitter Ineke Dezentjé opende deze week het schooljaar bij een ROC en zei bij die gelegenheid dat ‘de ROC’s ons niet gebracht hebben wat we ervan hadden verwacht…‘. Massaliteit en gebrek aan aansluiting De ontplooiing van de  Continue Reading »

Hoe werken we in 2020?

iSee iKnow is gespecialiseerd in het vastleggen en delen van kennis en ervaring. Het systeem dat onze klanten hiervoor gebruiken, wordt voortdurend doorontwikkeld. Die ontwikkeling wordt mede ingegeven door de nieuwe kanalen en media die mensen gebruiken. Maar ook door de wijze waarop en waar mensen willen werken. iSee iKnow is een volledig internet based  Continue Reading »

Kennismanagement volgens Rob Mallens (Mallens Consultancy)

Rob Mallens adviseert vanuit zijn bedrijf Mallens Consultancy organisaties over veranderingen. Hoe haal je meer uit mensen? Hoe richt je je organisatie slimmer in? Dat zijn vragen die Rob beantwoordt via strategisch advies maar ook via implementatie van tools en methodieken. Op het gebied van kennismanagement werkt hij met iSee iKnow. Wij stelden Rob een  Continue Reading »

Bespaar 15% van je faalkosten door beter kennis te delen

Op de website van BNR staat een aardige column over faalkosten binnen bedrijven en organisaties. Faalkosten zijn de kosten die je moet maken om fouten – gemaakt tijdens processen of projecten – te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die je maakt omdat een eindproduct niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet. In de bouw zijn de jaarlijke faalkosten  Continue Reading »

Crowd sourcing in e-learning: oude wijn in nieuwe zakken

Nieuwe leersystemen zijn interactief en leggen de verantwoordelijkheid voor het kennisniveau bij de mens in plaats van bij de organisatie. Die ontwikkelingen hebben hun impact op leren, het omgaan met kennis en op e-learning. Democratisering van leren De ontwikkeling van leren en kennisdelen is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld digitale media. Fotografie was vroeger een  Continue Reading »

Leren over het eigen werk tijdens het werk: de stijging van interne scholingsinspanningen

In de publicatie van het SCP 2012 Vraag naar Arbeid 2011 staat dat de scholingsinspanningen van werkgevers niet zijn gestegen. Het percentage werkgevers dat een of meer werknemers in een jaar scholing laat volgen, is al jaren stabiel op 70% tot 80%. De oproep tot “een leven lang leren” heeft blijkbaar nog lang niet iedereen  Continue Reading »

Wat betekent het voor de kenniseconomie als het economisch slecht gaat?

VNO-NCW meldt dat de situatie in het bedrijfsleven in het derde kwartaal is verslechterd. Ondernemers in alle sectoren en alle regio’s zagen een verslechtering over het derde kwartaal, blijkt uit onderzoek van de ondernemersorganisatie. Voor 2012 verwachten ondernemers een zwakke omzetstijging en daling van werkgelegenheid in hun bedrijven. Wat betekent dit voor onze kenniseconomie? Onzekerheid  Continue Reading »